Wat kost een leveringsakte?

//

Sta je op het punt je huis te verkopen dan zijn er veel belangrijke zaken die je in de gaten moet houden. Het is vaak ook zo dat er meerdere kosten bij komen kijken dan dat je had berekend. Daarom is het ook heel erg verstandig, om dan informatie te vergaren over de verloopkosten die je maakt bij de verkoop van je huis. Vergeet dan ook zeker niet de kosten van de leveringsakte. Dit document wat heel belangrijk is, kan je alleen verkrijgen via de notaris.

Een leveringsakte wat is dat eigenlijk?

Een leveringsakte bevestigt dat je huis wordt overgedragen naar een volgende eigenaar. Je dient dit document te ondertekenen nadat de drie dagen bedenktijd verlopen zijn van het voorlopige koopcontract. Tevens dien je rekening te houden met de wettelijke bepalingen die opgenomen zijn in de koopovereenkomst, die al eerder getekend is. Meer informatie over wat is een akte van levering.

De leveringsakte en de koopovereenkomst moeten overeenkomen. Men noemt dit document ook wel eens de transportakte of overdrachtsakte. Als de leveringsakte bij het kadaster is ingeschreven en in de openbare registers is gezet, dan is de overdracht van het huis afgehandeld en ben je dan niet langer meer eigenaar van het vastgoed op papier.

En hoe gaat het dan eigenlijk verder?

Elke notaris is vrij om zijn eigen tarieven te hanteren en de bepalen. Dit kan wel eens zorgen voor een verschil in prijs voor een leveringsakte. Er moet namelijk ook heel wat werk verzet worden om deze leveringsakte in orde te maken. Ten eerste dient de notaris een vooronderzoek te doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper.

Daarna dient de notaris te verzekeren dat alle partijen voldoen aan de verplichtingen. Tevens moet de notaris ervoor zorgen, dat eventuele boetes of hypotheken van het vastgoed worden overgedragen, en dat de koper tijdelijk de koopsom stort op een derdenrekening. De notaris dient ook een toelichting te geven op de leveringsakte aan de kopende partij en deze voorzien van een eigendomsakte.

Wat kost dan een leveringsakte?

Het opstellen van een leveringsakte en alle handelingen die hieraan verbonden zijn, zullen de kosten rond de € 500 gaan gaan bedragen. Na overdracht stuurt de notaris rekening de rekening met alle notariskosten die gemaakt zijn, waaronder ook de leveringsakte die gebruikt is bij de overdracht van de woning. Indien je dan ook een hypotheekakte hebt laten maken, dan zijn de kosten rond de € 1000.

Contacteer ons voor advies

Notaris Vergelijk
Kalverstraat 1 Amsterdam
Nederland, 1001 AA

+31 6 12345678 (nog niet in gebruik) info@notaris-vergelijk.nl