Wat is een levensverzekering?

//

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het overlijden van de betrokkenen. Je kunt zelf bepalen of je een levensverzekering wilt afsluiten. Dit kan op iemand of op jezelf. Wanneer de persoon waarvoor de levensverzekering is afgesloten overlijdt krijgen de, in statuten beschreven, personen een geldbedrag. Dit geldbedrag kan dienen voor het regelen van een begrafenis maar ook bijvoorbeeld voor het tijdelijk invullen van het gat van inkomen. Er wordt vaker een levensverzekering afgesloten op de kostwinner van een gezin, wanneer de kostwinner ter overlijden komt kan het gezin tijdelijk vooruit met het bedrag. Dit zal ervoor zorgen dat er iets minder stress komt bij overlijden en dat het rustig een plekje kan worden gegeven. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan boord:

Pagina inhoud

Wat valt onder een levensverzekering?

Een levensverzekering kiezen klinkt heel gemakkelijk maar tijdens het zoeken zal je erachter komen dat het niet zo eenvoudig is. Dit komt omdat een levensverzekering uit verschillende mogelijkheden kan bestaan. Het is enorm handig als je deze mogelijkheden al kent zodat je sneller kunt handelen bij het overleg met een notaris. Ten eerste moet er worden bepaald hoe de levensverzekering uiteindelijk wordt uitbetaald. Dit kan bijvoorbeeld in één keer zijn maar kan ook in een periodieke uitkering. De keuze kan worden gemaakt aan de hand van belasting technische keuzes maar ook voorkeur.

Wanneer er wordt gekozen voor een periodieke aflossing zal de betrokkenen bij het overlijden van de verzekerde een vast bedrag krijgen per maand voor de afgesproken periode. In sommige gevallen kan dit belastingtechnisch enorme voordelen bieden maar bij andere gevallen is het handiger om alles in één keer te ontvangen. Eén voorbeeld waarbij het in één keer ontvangen prettiger is wanneer de verzekerde schulden heeft. Indien dit het geval is, is het natuurlijk fijner wanneer de schulden direct worden afgelost. Wanneer de gezondheid van de betrokkenen ook in twijfel zijn kan het ook een voorkeur zijn om alles in 1 keer te ontvangen.

Levensverzekeringen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Als eerst zijn er volksverzekeringen en als tweede zijn er collectieve verzekeringen. Onder volksverzekeringen verstaan we verplichte algemene verzekeringen die voor iedereen geldig zijn. Onder collectieve verzekeringen verstaan we verzekeringen die voor een collectief voordeel kunnen bieden. Dit kan bijvoorbeeld een pensioenfonds zijn.

Waarom zal ik een levensverzekering afsluiten?

De redenen om een levensverzekering af te sluiten kunnen zeer divers zijn. De meeste personen die een levensverzekering afsluiten doen het om financiële redenen. Een levensverzekering kan het gat bij plotseling overlijden tijdelijk vullen. Schulden kan ook een reden zijn waarom iemand ervoor kiest om een levensverzekering af te sluiten. Wanneer u partner of ouder(s) schulden hebben of misschien hebben, is het heel handig om een levensverzekering af te sluiten. De schulden kunnen namelijk in sommige gevallen worden overgedragen aan de omgeving bij het overlijden. Deze schulden kunnen veel stress veroorzaken bij de betrokkenen, hierdoor kiezen veel Nederlanders voor om hiervoor ingedekt te zijn met een levensverzekering. Meer informatie over testament opstellen.

Sommige personen hebben een partner die een gevaarlijk beroep uitoefent. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die bij de brandweer werkt of iemand in het leger. Het kan dus zijn dat de persoon plotseling komt te overlijden. Partners die afhankelijk zijn van het inkomen kiezen er ook vaak voor om een levensverzekering af te sluiten. Hierdoor kunnen ze bij overlijden tijdelijk zoeken naar een baan om het gat op te vullen aan inkomen. Geld zou nooit een rol moeten spelen voor stress bij het overlijden.

Wat kost een levensverzekering?

De kosten aan premie bij een levensverzekering kunnen zeer verschillend zijn. Wanneer je een levensverzekering alleen afsluit om een bedrag te krijgen voor de begrafenis kan de premie veel lager uitvallen dan bij een levensverzekering die alle kosten moet dekken voor een gezin voor meer dan één jaar. Om een indicatie te geven wat ongeveer een redelijke premie is bij een bepaald verzekeringsbedrag hebben wij onderzoek gedaan.

Uit dit onderzoek kwam dat bij een levensverzekering voor €7.000,- een premie van 55 euro per maand wordt betaald. Natuurlijk is het zo dat er vele factoren zijn die het bedrag bepalen aan premie. Ten eerste wordt de huidige gezondheid gecontroleerd van de verzekerde en wordt er een schatting gemaakt hoe lang die nog te leven heeft. Hierna zal je de premie ontvangen. Je kunt natuurlijk begrijpen dat iemand met een verleden van roken en andere ongezonde praktijken een hogere premie heeft dan iemand die kerngezond is geweest altijd.

Levensverzekering hypotheek

Wanneer een hypotheek wordt afgesloten op bijvoorbeeld een huis kan ervoor worden gekozen om direct een levensverzekering af te sluiten. Wanneer de verzekerde overlijdt ontvangt de hypotheekverstrekker een uitkering. Deze uitkering kan worden gebruikt om de hypotheek te betalen. Een levensverzekering wordt bij het aanvragen van een hypotheek geadviseerd bij gezinnen waarbij er maar één kostwinner is. Een hypotheek kan hierdoor goedkoper uitvallen omdat de verstrekkende partij verzekerd is van een betaling. Het is niet verplicht maar wel zeker aan te raden, u kan er ook voor kiezen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Waarde

De waarde van een levensverzekering is afhankelijk van de afspraken die je hebt gemaakt bij de notaris. Een notaris zal helpen met het adviseren van mogelijkheden omtrent de waarde van de levensverzekering voor de betreffende zaak. Wanneer u goed bent ingelicht kunt u zelf een keuze maken. Een levensverzekering kan ook worden opgekocht.

Veel gestelde vragen

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een contract tussen een verzekeraar en verzekerde waarbij de verzekerde bij overlijden een bedrag ontvangt. Dit bedrag kan periodiek of in één keer worden uitbetaald. Het bedrag kan kostendekkend zijn in vele situaties. Een levensverzekering zorgt voor de rust bij de nabestaanden van de overlijden persoon.

Wat kost een levensverzekering?

De kosten van een levensverzekering worden betaald in premies. Deze premie is meestal een maandelijkse verplichte betaling aan de verzekeraar. De hoogte van de premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag, omstandigheden en gezondheid van de verzekerde.

Wat is een levensverzekering afkopen?

Er is de mogelijkheid om een levensverzekering vroegtijdig op te zeggen in ruil voor een bedrag, dit wordt ook wel het afkopen van de levensverzekering genoemd. De verzekeraar zal een deel van het gespaarde kapitaal terugstorten aan de premie betaler.

Waarom een levensverzekering?

De reden waarom iemand kiest voor het afsluiten van een levensverzekering kan zeer verschillend zijn. Meestal wordt het vanwege financiële redenen afgesloten. Wanneer bijvoorbeeld de kostwinner ter overlijden komt is het handig wanneer de nabestaanden tijd en geld hebben om te zoeken naar een baan.

Contacteer ons voor advies

Notaris Vergelijk
Kalverstraat 1 Amsterdam
Nederland, 1001 AA

+31 6 12345678 (nog niet in gebruik) info@notaris-vergelijk.nl