Wat doet een notaris?

//

Een notaris legt gemaakte afspraken rechtsgeldig vast in een notariële akte als een gespecialiseerde jurist met de bevoegdheid om authentieke akten te maken. Deze akte is belangrijk bij conflicten en geeft later houvast als bepaalde zaken veranderen. Cliënten van de notaris krijgen altijd een afschrift van de akte. De notaris bewaart deze acte in het archief van het notariskantoor. Een kandidaat-notaris kan ook de werkzaamheden die rechtstreeks of zijdelings uit een akte voortkomen voor zijn rekening nemen.

Pagina inhoud

Een notaris is ten alle tijden onafhankelijk

Een notaris zal zich altijd onafhankelijk opstellen en de belangen van alle partijen in het oog houden. De notaris moet controleren dat de personen die notariële akte ondertekenen daadwerkelijk diegene zijn die erin vermeld worden. Voor een aantal zaken zijn een notariële akten verplicht. Ook bij andere afspraken is het aan te bevelen dit bij een notariskantoor vast te leggen.

Er kan ook gekozen worden voor te gebruik maken van een onderhandse akte waarbij afspraken niet zijn gecontroleerd en vastgelegd zijn door een notaris. Wat eigenlijk nieuw is dat een notaris zich bindt aan een van de partijen en zich daaraan onttrekt aan de onafhankelijke positie die hij of zij heeft. We noemen dat een partijnotaris. In dit geval is dan de notaris niet meer aan onafhankelijk en dient niet meer de belangen van alle partijen maar slechts van een partij. De notaris heeft dan een adviserende rol.

Maar is een notaris dan een ondernemer of een openbaar ambtenaar?

Volgens de wet is dan de notaris zowel een openbaar ambtenaar als een ondernemer. De openbaar ambtenaar is de notaris verplicht op verzoek van een van de meerdere partijen een officiële notariële akte aan te maken, waarin afspraken zijn vastgelegd. De notaris mag zonder fundamentele reden geen verzoek weigeren. Dit wordt dan ministerieplicht genoemd. Als ondernemer is de notaris verantwoordelijk voor het voeren van het notariskantoor waarbij deze geacht wordt de belangen van de werknemers en commerciële belangen goed te dienen.

Wat kost het?

Sinds enkele jaren mag een notaris zelf zijn tarieven bepalen voor zijn werkzaamheden. Hij kan hiermee dan ook concurreren met het honorarium van andere notariskantoren tot op zekere hoogte, want er is door het Rijk wel een vastgestelde maximale hoogte van de tarieven “Familiepraktijk”, voor de mensen die dan minderdraagkrachtig zijn. Dit is in het leven geroepen om toch mensen met een laag inkomen toegang te bieden tot de diensten van een notaris

Op zoek naar een notaris?

Ben je op zoek naar een notaris en wil je de beste prijs en keuze krijgen? Vergelijk dan de prijzen via Offertes aanvragen voor zoekuwnotaris.nl.

Contacteer ons voor advies

Notaris Vergelijk
Kalverstraat 1 Amsterdam
Nederland, 1001 AA

+31 6 12345678 (nog niet in gebruik) info@notaris-vergelijk.nl