Wat is een verklaring van erfrecht?

//

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin vermeld wordt of de overleden persoon een testament heeft gemaakt, wie dan de erfgenamen zijn en welke van de erfgenamen bevoegd zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Alleen met deze notariële akte kunnen de erfgenamen dan het recht op nalatenschap aantonen. De notaris is de enige persoon die een verklaring van erfrecht oftewel akte van erfrecht kan afgeven.

Pagina inhoud

Wanneer heb je dan een verklaring van erfrecht dan nodig en hoe kan ik deze aanvragen?

Dit kan zijn nadat verschillende instanties een verklaring van erfrecht vragen. Je kan deze aanvragen bij de notaris. Dit kan per post, e-mail en eventueel via de website van de notaris. Je levert dan zelf de gegevens aan bij de notaris dit wordt dan gecontroleerd, waarna de notaris overgaat tot onderzoek in de diverse registers. De door de erfgenamen ondertekende verklaring wordt per post of e-mail toegezonden. Je kan thuis de verklaring ondertekenen en deze dan per post geretourneerd, zodat je dan direct ook een verklaring kan aanvragen. Je kan natuurlijk ook notariskantoor op het kantoor langskomen ,maar je kan tegenwoordig ook veel makkelijker en sneller online doen. Wil je meer weten over een testament opstellen, lees het hier.

Wat zijn de kosten verklaring van erfrecht?

Je ontvangt allereerst altijd een offerte, zodat je van tevoren weet wat je moet betalen. De enige kosten die een notariskantoor niet kan geven zijn de legeskosten van de gemeente waar de notaris dan inlichtingen moet opvragen. De kosten voor de leges zijn een paar tientjes.

Wie kan er dan eigenlijk een verklaring van erfrecht opvragen?

Er zijn twee categorieën van personen die dan een verklaring van kunnen aanvragen, en dit zijn:

  • Iedereen die belang heeft om te weten wie de erfgenamen zijn van de overledene, je kan dan denken aan schuldeisers.
  • Iedereen die denkt er belang bij te hebben dat hij of zij in aanmerking komt voor de nalatenschap van de overledene, of een deel daarvan. Je kan dan denken aan erfgenamen de langstlevende echtgenoot/partner, legatarissen, bewindvoerder of vereffenaar.

Hoe vraag je een verklaring van erfrecht aan?

Meestal wordt deze aangevraagd door een van de erfgenamen, zoals de partner of echtgenoot, de kinderen, broer, zus enzovoorts. Zijn er dan wellicht meerdere erfgenamen bijvoorbeeld twee kinderen, dan die je vooraf overleg te hebben tussen de erfgenamen wie de financiële zaken gaat regelen. Deze persoon gaat dan ook de notaris benaderen met de vraag om een verklaring van erfrecht op te maken. Buiten dat kan de notaris indien gewenst ook boedelvolmachten opstellen, zodat een van de erfgenamen bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen voor een andere erfgenaam.

Nalatenschap

Het is ook mogelijk dat de langstlevende echtgenoot of partner over de nalatenschap mag beschikken en dat iemand anders namens de langstlevende dan de notaris benadert om de verklaring van erfrecht aan te vragen. De notaris zal dan altijd wel met het langstlevende contact opnemen voor de ondertekening van de documenten en een uitleg geven met betrekking tot de wijze van het aanvaarden van de nalatenschap, daar de notaris natuurlijk een zorgplicht heeft.

Contacteer ons voor advies

Notaris Vergelijk
Kalverstraat 1 Amsterdam
Nederland, 1001 AA

+31 6 12345678 (nog niet in gebruik) info@notaris-vergelijk.nl