Wat is een koopovereenkomst?

//

Als je een woning gaat kopen, dan leg je de koopafspraken vast in een koopovereenkomst. Met een koopovereenkomst die getekend is, heb je afspraken waarbij niet zomaar van afgeweken mag worden. Als je een huis gaat kopen is het zelfs verplicht dat het schriftelijk wordt vastgelegd. Eigenlijk staan in de koopovereenkomst de gemaakte afspraken. Deze kunnen zijn:

  • De naam van de eigenaar van het huis wat je wil kopen
  • De datum van overdracht, zodat het huis kunnen betrekken
  • Eventuele gebreken aan het huis
  • Of er een bankgarantie is of een waarborgsom
  • Wat er dan precies bij de woning hoort en wat niet
  • Of er bezwarende bepalingen zijn, zoals erfdienstbaarheid bodemverontreiniging etc.
  • Overige afspraken die gemaakt zijn, dit kunnen de persoonlijke wensen zijn en die van de verkoper

Een voorlopige koopovereenkomst wat is dat?

Je hoort het vaak over een voorlopige koopovereenkomst, maar wat is dat eigenlijk? Een voorlopig koopovereenkomst wil zeggen dat de woning nog niet officieel eigendom is, bijvoorbeeld als de financiering nog niet rond is. Wat je verder vastlegt en afspreekt met de verkoper en dit op papier zet en ondertekend is meteen bindend.

Wie stelt een koopovereenkomst op?

In de meeste gevallen wordt dit gedaan door de makelaar of een andere adviseur die dan betrokken is bij de verkoop van het huis. Daar partijen betrokken zijn bij de verkoop van het huis is het verstandig om een beëdigd notaris om advies te vragen, maar beter is om een contract op te laten stellen door de notaris. Een goede koopovereenkomst is een probleemloze overdracht. De notaris die altijd toch betrokken wordt bij de koop, beschikt over de juiste kennis en is onpartijdig en onafhankelijk. De notaris is dan in de adviserende rol en geeft je alle informatie als eventueel de verkoper in gebreke blijft, lees hier over wat doet een notaris?. Het is belangrijk om te vermelden in een koopovereenkomst wat je rechten en plichten zijn, bijvoorbeeld een boeteclausule als de overdracht niet doorgaat op de afgesproken datum.

Inschrijving bij het kadaster van de koopovereenkomst

De notaris zal je ook meteen inschrijven bij het kadaster. Men kan dan niet meer de woning aan iemand anders verkopen. Je bent dan ook beschermd bij een eventuele beslaglegging op de woning. Indien dat tussentijds gebeurt dan kan de woning niet meer worden overgedragen. Helaas komt het vaker voor dan je denkt. Een kleine schuld kan er al voor zorgen dat de koop problemen oplevert.

Contacteer ons voor advies

Notaris Vergelijk
Kalverstraat 1 Amsterdam
Nederland, 1001 AA

+31 6 12345678 (nog niet in gebruik) info@notaris-vergelijk.nl