Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin vermeld wordt of de overleden persoon een testament heeft gemaakt, wie dan de erfgenamen zijn en welke van de erfgenamen bevoegd zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Alleen met deze notariële akte kunnen de erfgenamen dan het recht op nalatenschap aantonen. De notaris is de … Read More

Foto van het tekenen van een levensverzekering

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het overlijden van de betrokkenen. Je kunt zelf bepalen of je een levensverzekering wilt afsluiten. Dit kan op iemand of op jezelf. Wanneer de persoon waarvoor de levensverzekering is afgesloten overlijdt krijgen de, in statuten beschreven, personen een geldbedrag. Dit geldbedrag kan dienen voor het regelen … Read More

Wat is een volksverzekering?

Een volksverzekering bevat verschillende verzekeringen die verplicht zijn voor alle Nederlanders. Onder volksverzekeringen verstaan we bijvoorbeeld de algemene zorgverkering maar ook de kinderbijslagwet. De algemene zorgverzekeringswet bevat de essentiële zorg die iedereen moet kunnen krijgen. De kinderbijslagwet bevat het ontvangen van geld bij het hebben van kinderen. Dit zorgt voor een extra stimulatie van goed … Read More

Verzekeringspolis

De verzekeringspolis is een akte die de verzekeringsovereenkomst schriftelijk of digitaal vastlegt. De polis bepaalt een aantal belangrijke feiten en afspraken in de verzekeringsovereenkomst. Hieronder komen de volgende onderwerpen aan voor; Informatie over de verzekeraar en verzekerde De tijdsduur van het contract Het bedrag waarvoor de verzekerde is verzekerd Eigen risico Premie De ingangsdatum. Daarnaast … Read More

Contacteer ons voor advies

Notaris Vergelijk
Kalverstraat 1 Amsterdam
Nederland, 1001 AA

+31 6 12345678 (nog niet in gebruik) info@notaris-vergelijk.nl